Activitati decembrie 2018-Dragostea fata de animale

0

Dragostea faţă de animale, va spune întotdeauna poveşti despre inima ta, caracterul şi sufletul tău… şi asta pentru că în cea mai mare parte, este vorba despre o dragoste necondiţionată (pe care o oferi).

Love to animals will always tell stories about your heart, your character and your soul … and that’s because most of it is an unconditional love (you offer).

Iubirea ne scoate din şirul comun. E diferenţa specifică, măsura, aura care desparte oamenii de celelalte vieţuitoare din Univers. Nu duioşia, dragostea, afecţiunea. Doar iubirea.

Love brings us out of the common line. It is the specific difference, the measure, the aura that separates people from the other living creatures in the Universe. No love, love, affection. Just love.

Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA.

The child educates him all around him: the field, the forest, the river, the sea, the mountains, the swallows, the cuckoo. Do your children to love everything that surrounds them, because without love for nature and animals, man can not feel full, what we call, with the most wonderful of the words – LIFE.

Cea mai mică felină este o capodoperă.

The smallest feline is a masterpiece.

With love from Braila, Romania!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *