Prezentare proiect

Tintele strategice

Tintele strategice ale proiectului vizeaza oferirea de servicii educationale de calitate elevilor si profesorilor aflati intr-o arie dezavantajata din punct de vedere economic pentru:

-utilizarea TIC si open source intelligence, ca instrumente de invatare, iar profesorii si elevii sa prezinte activitatile/materialele realizate in mediul virtual;

-dezvoltarea resurselor umane si materiale prin aplicarea cunostintelor dobandite/dezvoltate

-utilizarea unui mediu virtual sigur prin cresterea responsabilitatii si a raspunderii fiecarui profesor fata de elevi, parinti, comunitate, scoala;

-stimularea perfectionarii a 16 profesori pe o perioada de doi ani, pentru cunoasterea noilor tehnologii, a promovarii didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competente, in sensul aplicarii TIC in activitatea de simulare a activitatii economice, reala, prin intermediul firmelor de exercitiu;

-adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informationale, la fiecare ora;

-proiectarea si derularea unor activitati de consiliere sociala si profesionala cu parintii;

-formarea la elevi a unor competente cheie specifice profilului economic si dezvoltarea competentelor multilingvistice( utilizarea programelor de contabilitate pentru elevii de la profilul – tehn in activ economice, realizarea ofertelor, programelor turistice pentru elevii de la profilul – tehn in turism, realizarea unei pagini web de postare a produselor culinare realizate, pentru elevii de la profil – tehn in gastronomie) avand ca motivatie participarea activa la viata economica si sociala.

-asigurarea de sanse egale la o educatie de calitate si formare profesionala pentru fiecare elev indiferent de mediul social din care provine, gen, religie, prin promovarea tolerantei si interculturalitatii.

 

Prin intermediul acestor schimbari scoala  va avea o noua deschidere cu orientare internationala, si va:

asigura calitatea predarii cu noile tehnologii IT;

utiliza platforme educationale in activitatea curenta;

realiza si gestiona activ. de instruire formala si informala in mediul virtual cu sau fara parteneri externi;

comunica si colabora cu parteneri externi in schimburi interculturale;va implica elevii in activitati de voluntariat si civice;

asigura sanse egale pentru toti elevii evitand segregarea;

transfera cunostintele si competentele dobandite in  avantajul elevilor cu ajutorul TIC.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*